суббота, 15 ноября 2014 г.

Експертне обговорення чи профанація ?

До питання обговорення освітньої реформи


Ми є свідками жвавого обговорення тих змін, які мають місце в освіті, зокрема у вищій освіті. МОН закликає експертів долучитися до обговорення нових концепцій та стратегій освітньої реформи. Facebook став місцем палких дискусій. Разом з тим залишається проблема інституціоналізації експертного середовища. Особливо це важливо з огляду на те, що в Україні до останнього часу був відсутній феномен професійного освітнього консалтингу. Ми не можемо не усвідомлювати того, що в умовах патерналістського суспільства експертне обговорення має більше шансів перейти в профанацію, ніж зберегти природу повноцінного експертного обговорення.

Які умови є необхідними для повноцінного експертного обговорення (дискусії)?

1. Рівність доступу експертів до всіх площадок експертного обговорення.

2. Нейтральність площадки обговорення.

3. Компетентність експерта має визначатися його спроможністю вести дискусію, його спроможністю аргументувати та контраргументувати, тобто компетентність визначається в ході дискусії, а не перед дискусією чи поза дискусією.

4. Головувати під час обговорення (дискусії) має особа, яка особисто не бере участі в дискусії та прямо не є зацікавленою в результатах дискусії як автор чи як опонент запропонованого до обговорення проекту (документу).

5. Недопустимість непрозорого формування за сприяння МОН експертних груп, які протиставляються іншому експертному середовищу та намагаються визначати на свій розсуд формат можливих дискусій.

6. Жоден з учасників обговорення (дискусії) не може мати переваг перед іншим; експертне обговорення (дискусія) не може відкриватися з виступу політичних чи урядових ( владних) осіб (керівників МОН.

7. Заохочення незалежних освітніх експертів до участі в експертних обговореннях. Експертне обговорення має визначатися як місце формування експертних груп та майданчиком, на якому формуються передумови для становлення професійного освітнього консалтингу в країні: укладення угод та контрактів між незалежними освітніми експертами (консалтинговими агенціями) та замовниками їх послуг (МОН, ВНЗ.

8. Наявність чіткої процедури експертного обговорення та неухильне дотримання такої процедури учасниками обговорення.

Або будуть дотримуватися такі вимоги (їх звичайно можна доповнити), або обговорення будуть і надалі швидше нагадувати селекторні наради керівника району з головами колгоспів чи звіти громадських організацій про використання отриманого гранту.

Дані зауваження не направлені проти когось особисто, вони мають лише забезпечити умови проведення повноцінного експертного обговорення. Сьогодні ці умови, на жаль, повною мірою не забезпечені, а отже говорити про повноцінне експертне обговорення освітньої реформи на сьогоднішній день неможливо.


Якщо Вас цікавить інформація про вищу освіту в Україні та за кордоном, то відвідайте мій сайт Освітній консалтинг

Підпишіться на мої публікації в Facebook

воскресенье, 9 ноября 2014 г.

Про кредитно-модульну систему та архітектуру українських університетів


Після руйнації системи противаг у вищій освіті на початку 90-х років, другого потужного удару по системі вищої освіти було завдано нерозважливим введенням кредитно-модульної системи, яка звичайно добре працює в багатьох європейських країнах, а у нас фактично спотворила сам навчальний процес. Ряд причин не дозволив повноцінно ввести дану систему, як не дивно однією з таких причин стала сама архітектура українських університетів. Про це фактично не згадують сьогодні, і можна припустити, що навіть не думали про це тоді, коли вводили кредитно-модульну систему. Кредитно-модульна система надає великого значення поміж іншого самостійній та індивідуальній роботі студента, така робота потребує взаємодії студента та викладача поза аудиторією. Мова йде про практику консультувань викладачем студента. В більшості європейських та американських університетів студенти шукають можливості спілкування з викладачем саме поза аудиторією. І таке спілкування відбувається в кабінеті викладача. Як правило, викладач, який читає лекції, має свій особистий кабінет в університеті. Архітектура наших університетів не передбачає такі кабінети. Наші викладачі далеко не завжди мають навіть власний стіл. Сама архітектура наших університетів не передбачає повноцінного впровадження кредитно-модульної системи.


Якщо Вас цікавить інформація про вищу освіту в Україні та за кордоном, то відвідайте мій сайт Освітній консалтинг

Підпишіться на мої публікації в Facebook

четверг, 6 ноября 2014 г.

Про боротьбу МОН з плагіатом у дисертаціях


Найбільш мене лякає сама думка про те, що в системі освіти хтось з кимось бореться. Ми ніяк не можемо зрозуміти, що питання захисту дисертації є питанням самоповаги дисертанта та самовизначення університету. Ми все намагаємося витягти “мавпу” (від мавпування, плагіатор мавпує) з джунглів, стягнувши її з пальми та присоромивши її, замість того щоб створити умови, за яких “лазити по пальмах” було б безглуздо.


Якщо Вас цікавить інформація про вищу освіту в Україні та за кордоном, то відвідайте мій сайт Освітній консалтинг

Підпишіться на мої публікації в Facebook

Про проект концепції розвитку освіти України на період 2015 – 2025 року


6 листопада відбулося обговорення проекту концепції розвитку освіти України на період 2015 – 2025 року, розробленого групою СПГ “Освіта” під керівництвом Георгія Касьянова.

Сам проект я ще продовжую вивчати, однак вже можу висловитися з приводу задекларованої розробниками концепції мети змін структури освіти, а саме “узгодити структуру освіти з потребами сучасної економіки та інтеграції України у європейський економічний і культурний простір”.

Визначати економіку як схему, за якою буде вибудовуватися система освіти країни, є неприйнятним підходом.

По-перше, це проблематично реалізувати, оскільки суспільне життя не зводиться лише до економіки.

По-друге, за такого підходу гуманітарна освіта, яка і так ледве жевріє в країні, буде остаточно спотворена. В який спосіб теологічна освіта має узгоджуватися з потребами сучасної економіки?

Метою змін не може декларуватися входження до будь-якого економічного чи культурного простору.

Хочу побажати розробникам концепції не плутати системне і схематичне мислення!


Якщо Вас цікавить інформація про вищу освіту в Україні та за кордоном, то відвідайте мій сайт Освітній консалтинг

Підпишіться на мої публікації в Facebook